Museer i Finland

Precis som i många andra länder är kulturlivet i Finland koncentrerat till huvudstadsregionen. Men även i andra delar av de tusen sjöarnas land finns det intressanta museer, som är väl värda ett besök.

Siida

Detta museum skildrar de finska samernas kultur. Museet är beläget i byn Inari, på stranden till sjön med samma namn. Det är en av de äldsta boplatserna i finska Lappland: enligt arkeologiska fynd har det bott människor på platsen i mer än 9000 år.

Siida skildrar också naturen i norra Lappland, och till museet hör en samling av samiska byggnader, som bildar ett friluftsmuseum. Friluftsmuseet är öppet sommartid, och de första byggnaderna flyttades till Inari på 1960-talet.

Eckerö post- och tullhus

Under många hundra år löpte en viktig postväg från Stockholm till Åbo. När Finland, och därmed också Åland, blev ryskt uppfördes ett kombinerat post- och tullhus i byn Storby i Eckerö kommun på västra Åland. Huset byggdes i empirstil och var redan från början alldeles för stort för sitt användningsområde. Idag är det mycket uppskattat för sin arkitektur och sina konstutställningar, och här finns också en permanent utställning som berättar om postvägens historia.

Klosterbacken

Klosterbacken är ett friluftsmuseum i Åbo. Det skulle vara frestande att kalla området för Åbos svar på Skansen, men det finns en avgörande skillnad. Byggnaderna som utgör museet står kvar på sina ursprungliga platser. I den stora branden 1827, som förstörde stora delar av Åbo, klarade sig dessa byggnader eftersom de låg avsides. Efter branden fick området dock förfalla, eftersom den nya stadsplanen förordade att byggnaderna skulle rivas. Trots att så inte skedde dröjde det till 1908 innan det första initiativet togs för att bevara byggnaderna. Först 1940, efter att stadens historiska museum övertagit området, kunde det öppna för allmänheten.

Klosterbacken består av 18 bostadskvarter byggda i timmer, som byggdes av timmermän mellan 1789 och 1803. Många hantverkare som arbetar enligt gamla metoder har ateljéer på Klosterbacken. Mer om detta finns att läsa här.