Bastu i Finland

Museer, stiftelse och högskolor i all ära. Frågan är om någonting kan mäta sig med den finska bastun när det kommer till att vara en central institution i den finländska kulturen.

Det finska ordet för bastu, sauna, är troligen det finska ord som spridit sig mest till andra länder. Finländarna är mycket förtjusta i sina bastur, vilket också är tydligt i statistiken: det finns mer än 3,5 miljoner bastur i de tusen sjöarnas land, och med en folkmängd på fem miljoner innebär detta att det finns en bastu per hushåll, åtminstone statistiskt sett. Innan den moderna mödravården byggdes ut var bastun den vanligaste platsen att föda på för finländska kvinnor, tack vare dess renhet. Bastun betraktas inte som en lyx, utan som något viktigt för att få vardagen att fungera. Det gäller även i situationer utöver det vanliga: det finns en bastu 1400 meter under markytan i Pyhäsalmi-gruvan, och under andra världskriget fanns det manualer för hur man byggde en bastu i fält.

Bastu-historia

Det är svårt att uttala sig om bastuns historia i Finland. Det beror delvis på att intresset för den finska folkkulturen var ganska lågt under långa perioder av det svenska styret. Vissa tror rent av, att bastubadandet kan ha importerats från Sverige eller Ryssland. Det är dock inte teorier som man bör presentera för finländare. Troligen ökade antalet privata bastur i Finland efter reformationen, då man stängde allmänna badhus eftersom de ansågs vara syndens nästen. Utbyggnaden av basturna gjorde att finländarna fortsatte att vara ett renligt folk, trots att badhusen hade stängts.

Oavsett vilken finländsk stad man besöker kan man vara säker på att hitta en bastu som är öppen för allmänheten. Om man är på jakt efter en så genuin upplevelse som möjligt bör man dock leta upp en äldre bastu. En sådan är Kotiharjus bastu i Helsingfors, som nämns i den här artikeln.

Den äldsta offentliga bastun i Finland ligger dock i stadsdelen Pispala i Tammerfors. Den heter Rajaportti bastu och ägs av Tammerfors stad. För skötseln svarar den ideella föreningen Pispala bastuförening.