Kulturlandet Finland

Svenskar behandlar ofta sitt östliga grannland lite styvmoderligt. Det är en aning orättvist, eftersom Finland har gjort ett ganska stort avtryck i världen, givet befolkningens blygsamma storlek.

Man skulle kunna säga att finländarna hade många förutsättningar emot sig. Finland är ett litet land, med ett undanskymt läge i Europa, där man talar perifera språk och där majoritetsspråket knappt har något gemensamt med någon av de stora språkfamiljerna. Dessutom genomled landet ett uppslitande inbördeskrig för mindre än ett sekel sedan, drogs in i två krig under andra världskriget, och förlorade delar av sitt territorium till Sovjet. Det är kanske inte så konstigt att industrialiseringen av landet kom igång först efter andra världskriget.

Kanske har detta med den berömda inhemska andan sisu att göra, att Finland numera kommer högt i nästan alla internationella rankingar. År 2010 utsåg tidskriften Newsweek landet till världens bästa, och 2015 kom landet på första plats i World Human Capital- och pressfrihetsindex. Dessutom bedömdes landet vara det mest stabila i världen enligt ett annat index, som rangordnar stater efter deras ömtålighet. I Sverige talar man mycket om den höga kvaliteten på landets utbildning, men Finland kommer också mycket högt när det gäller ekonomisk konkurrenskraft, mänskliga fri- och rättigheter, och livskvalitet. Kanske kommer detta till viss del av det faktum att Finland införde allmän och lika rösträtt 1906, som andra land i världen. Samtidigt blev man det första landet i världen att ge kvinnor fullständiga politiska rättigheter. Kanske är det denna långa tradition av politisk frihet som har gjort att Finland idag rankar så högt i många index.

Finländsk kulturpolitik

I Finland är det Undervisnings- och kulturministeriet som ansvarar för kulturpolitiken. Denna politik ska, enligt programförklaringen på de ministeriets webbplats, främja konst och kultur, men även annan kreativ verksamhet, kulturell mångfald, sam tillgång och tillgänglighet till kultur och kunskap. Ansvarig minister är undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Finland är ett litet land, framför allt sett till folkmängden, men på kulturområdet har man ändå lyckats göra ett stort avtryck. Till viss del är detta kanske kulturpolitikens förtjänst. Undervisnings- och kulturministeriet arbetar aktivt för att främja exporten av finländsk kultur. Ett annat prioriterat område är kulturturismen, som till viss del kan stimuleras genom export av kultur. Ett exempel är finländska författare, som kan väcka intresse för landet utomlands. Det behöver inte resultera i att man bygger en nöjespark inspirerad av författarens verk.

Redan innan den moderna kulturpolitiken var på plats skapades dock intressanta verk i Finland. Alla svenskar känner till berättelserna om mumintrollen, som även gjorde ett starkt avtryck i Japan. En annan känd finländsk författare, vid sidan av mumintrollens skapare Tove Jansson, är Väinö Linna. Hans mest kända verk är trilogin som går under samlingsnamnet Här under polstjärnan. Linna, och alla andra författare som skrivit på finska, står i skuld till biskopen Mikael Agricola, som på 1500-talet översatte Nya testamentet till finska. Han författade även en lärobok, som blev den första boken skriven på finska.

Det finns mycket i kulturväg att upptäcka för den som besöker Finland. Den här webbplatsen är en guide till något av det allra bästa som landet har att erbjuda.